Guide: Så här fäster/tar du bort öronkuddarna från dina AirPods Pro

Så fäster du öronkuddarna på dina AirPods Pro

Så tar du bort öronkuddarna från dina AirPods Pro

Viktigt: dra inte direkt i memory foam-delen.